New year, new call for Whatua tū aka Full Proposal applications

Matariki is a time to reflect on the past, celebrate the present, and plan for the future. Today, the Teaching and Learning Research Initiative (TLRI) Advisory Board announced a new call for Full Proposal applications to the Whatua tū aka pathway.

The TLRI funds research projects that aim to improve outcomes for learners. Today’s announcement reflects the TLRI Advisory Board’s commitment to improving equity for Māori learners by supporting kaupapa Māori educational research and building kaupapa Māori research capability. If you have an idea for a project that could improve equity for Māori learners, please apply.

Examples of current Whatua tū aka projects are:

Kōtuia te mātauranga marautanga reo Māori: a project exploring how the social and academic language proficiency of students shapes their academic success.

A Māori Modern Learning Environment: a project investigating the ways that two Māori-medium pathways (bilingual and immersion) work together in a flexible learning space to progress te reo Māori and the aspirations of whānau.

Mātai Mokopuna: a project exploring how whānau and kaiako give expression to the developing mana of mokopuna through the dimensions of hinengaro, wairua, tinana and whatumanawa.

Full Proposal applications to the Whatua tū aka pathway are due by 5pm, Thursday 26 August 2021. Applications are invited in either te reo Māori or English. Further information and guidance about how to submit a Full Proposal application to the TLRI’s Whatua tū aka pathway can be found here

Please note that this call for Full Proposals is not for the Open Pathway where shortlisting has already taken place.

The TLRI is funded by the New Zealand Government and administered by the New Zealand Council for Educational Research (NZCER).

He tau hou, he karanga hou tēnei mō ngā Puka Tono mō Whatua tū aka

He wā huritao a Matariki, e hoki whakamuri ai ngā whakaaro, e whakanuia ai tēnei rā, e whakamaheretia ai te ara kei mua. I tēnei rā, i whakapuakina e te Poari Kaitohutohu o te Kōkiri Rangahau Whakaakoranga, Akoranga hoki, arā koTLRI, tētahi karanga hou mō ngā Puka Tono mō te ara o Whatua tū aka.

Ko tā te TLRI he whāngai pūtea ki ngā kaupapa rangahau e anga ana ki te whakapiki putanga mā ngā ākonga. Hei whakaata te whakapuaki o tēnei rā i te ngākau ū o te Poari Kaitohutohu a TLRI kia whakapikia te whiwhinga ōrite mō ngā ākonga mā te tautoko i ngā rangahau mātauranga kaupapa Māori, me te whakapakari i ngā pūmanawa rangahau kaupapa Māori. Mehemea he whakaaro ōu mō tētahi kaupapa whakapiki i te whiwhinga ōrite mō ngā ākonga Māori, tēnā tono mai. 

Inā ētahi tauira o ngā kaupapa o Whatua tū aka o nāianei:

Kōtuia te mātauranga marautanga reo Māori: he kaupapa tūhura i te āhua o te tārei o te matatau ā-pāpori, ā-reo mātauranga o te ākonga i tōna ekenga taumata mātauranga.

He Horopaki Ako Māori mō te Ao Hou: he kaupapa e tūhura ana i ngā huarahi e mahi tahi ai ngā huarahi arareo Māori (te reo-rua me te rumaki) i tētahi taiwhanga ako tāwariwari kia kawe whakamua i te reo Māori me ngā moemoeā o te whānau.

Te Mātai Mokopuna: he kaupapa tūhura he pēhea te whakaahua a te whānau me te kaiako i te whakamana mokopuna, mā te ao o te hinengaro, o te wairua, o te tinana, me te whatumanawa.

Me tae mai ngā Puka Tono mō te ara o Whatua tū aka i mua i te 5pm, Tāite/Rāpare 26 Ākuhata/Hereturikōkā 2021. E pōwhiritia ana ngā tono i te reo Māori, i te reo Pākehā rānei. Ka kitea ētahi atu mōhiotanga, aratohu hoki me pēhea te tāpae Puka Tono ki te ara Whatua tū aka o TLRI ki konei.

Kia mōhio koe, ehara tēnei karanga mō ngā Puka Tono i te karanga mō te Ara Tuwhera, kua oti kē ngā rārangi poto te whakarite mō tērā.

He mea tautoko te TLRI e te Kāwanatanga o Aotearoa, he mea whakahaere hoki e te Rangahau Mātauranga Aotearoa (NZCER).