An opportunity for kaupapa Māori researchers: A call for Whatua Tū Aka Full Proposal applications for 2023

Today, the Teaching and Learning Research Initiative (TLRI) announced a call for Full Proposal applications to the Whatua Tū Aka pathway for funding. 

The TLRI funds research projects that aim to improve outcomes for learners. Today’s announcement reflects the TLRI Advisory Board’s commitment to improving equity for Māori learners by supporting kaupapa Māori educational research and building kaupapa Māori research capability. If you have an idea for a project that could improve equity for Māori learners, please apply here.

Examples of current Whatua Tū Aka projects are:

  • Toi ora, reo ora, whatuora: a project exploring the reo Māori aspirations of three connected rumaki reo whānau in the Waitematā Kāhui Ako through the Māori pedagogy and practice of whatu. This project will contribute to scholarship and practice on Māori arts-based pedagogies as key language and cultural revitalisation practices within rumaki reo education.
  • Ngā pūrākau o Te Kura o Tuahiwi: a project investigating the impact of place-based pūrākau on early literacy teaching and learning, and the sociocultural impact of these pūrākau on ākonga, whānau, and kaiako.

Full Proposal applications to the Whatua Tū Aka pathway are due by 5pm, Thursday 24 August 2023. Applications are invited in either te reo Māori or English. Further information and guidance about how to submit a Full Proposal application to the TLRI’s Whatua Tū Aka pathway can be found here. 

Please note that this call for Full Proposals is not for the Open Pathway, where a shortlisting process is currently underway.

The TLRI is funded by the New Zealand Government and administered by the New Zealand Council for Educational Research (NZCER).

 

He whāinga wāhi mō ngā kairangahau kaupapa Māori: He karanga tēnei mō ngā Puka Tono mō Whatua Tū Aka

I tēnei rā, i whakapuakina e te Kōkiri Rangahau Whakaakoranga, Akoranga hoki (TLRI) tētahi karanga mō ētahi Puka Tono mō te ara o Whatua Tū Aka.

Ko tā te TLRI he whāngai pūtea ki ngā kaupapa rangahau e anga ana ki te whakapiki putanga mā ngā ākonga. Hei whakaata te whakapuaki o tēnei rā i te ngākau ū o te Poari Kaitohutohu a TLRI kia whakapikia te whiwhinga ōrite mō ngā ākonga mā te tautoko i ngā rangahau mātauranga kaupapa Māori, me te whakapakari i ngā pūmanawa rangahau kaupapa Māori. Mehemea he whakaaro ōu mō tētahi kaupapa whakapiki i te whiwhinga ōrite mō ngā ākonga Māori, tēnā tono mai.

Inā ētahi tauira o ngā kaupapa o Whatua Tū Aka o nāianei:

  • Toi ora, reo ora, whatuora: he kaupapa e tūhura ana i ngā wawata mō te reo Māori o ētahi whānau rumaki reo piri tata i roto i te Kāhui Ako o te Waitematā, mā ngā tikanga ako Māori me te mahi whatu. Hei whakaranea tēnei kaupapa i te mātauranga, me ngā mahi whakaoti tikanga ako Māori i takea mai i te ao toi, hei mahi reo, mahi ahurea taketake i roto i te akoranga rumaki reo.
  • Ngā pūrākau o Te Kura o Tuahiwi: he kōkiri tūhura i te pānga o ngā pūrākau anga-ki-tētahi-wāhi ki ngā akoranga reo matatini, me te pānga ā-pāpori, ā-ahurea o ēnei pūrākau ki te ākonga, ki te whānau me te kaiako.

Me tae mai ngā Puka Tono mō te ara o Whatua Tū Aka i mua i te 5pm, Tāite/Rāpare 24 Ākuhata/Hereturikōkā 2023. E pōwhiritia ana ngā tono i te reo Māori, i te reo Ingarihi rānei. Ka kitea ētahi atu mōhiotanga, aratohu hoki me pēhea te tāpae Puka Tono ki te ara Whatua Tū Aka o TLRI ki konei.

Kia mōhio koe, ehara tēnei karanga mō ngā Puka Tono i te karanga mō te Huarahi Tuwhera, kua tīmata kē tētahi hātepe whakarite rārangi poto i reira.

He mea tautoko te TLRI e te Kāwanatanga o Aotearoa, he mea whakahaere hoki e te Rangahau Mātauranga o Aotearoa (NZCER).